EMF/ELF Meter

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก EMF/ELF Meter วัดสนามแม่เหล็ก สำหรับเครื่องจักร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ฯ แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

CYHT201

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

TES10A

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

TES10C