DW-500

DW-500 JEDTO เครื่องชั่งน้ำหนัก DIGITAL WEIGHING SCALE GEM POCKET SCALES เครื่องชั่งสาร ชั่วเพชรพลอย 500 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม