Overhead Stirrer

เครื่องกวนสาร แบบใบกวน Overhead Stirrer ผสมของเหลวและของแข็ง ผง สารละลายของสารเคมี ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

Circulating Water Bath

HWCL

หมวดอุปกรณ์แลป

PRT-9D