DO Meter

เครื่องวัดออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter สำหรับว่าค่าออกซิเจนในน้ำ แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

DO-8403

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน