Centrifuge

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร Centrifuge สำหรับงานวิจัย การแพทย์ งานเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

หมวดอุปกรณ์แลป

CEN-01

หมวดอุปกรณ์แลป

DT5-3

หมวดอุปกรณ์แลป

GTR10-1