BE816A
BE816A_4
BE816A_3
BE816A_2
BE816A_1

BE816A

BE816A / JEDTO เครื่องวัดความเร็วลม แบบใบพัด Anemometer ช่วงการวัด 0 ถึง 30 m/s สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ m/s, km/h, ft/min, knots, mph