CMT-0217
CMT-0217-1

CMT-0217

CMT-0217 / JEDTO เครื่องวัดความชื้น และกรดด่างในดิน Soil pH & Moisture Meter อิเล็กโทรดโลหะยาว 295มม. ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน