DM6234P
DM6234P_3
DM6234P_2
DM6234P_1

DM6234P

DM6234P / JEDTO เครื่องวัดความเร็วรอบ Laser Digital Photo Tachometer ช่วงการวัด 2.5 ถึง 99999 RPM หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่