JZ-350-
JZ-350

JZ-350

JZ-350 / JEDTO เครื่องวัดสี Colorimeter เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบ การพิมพ์ การย้อมสี หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการควบคุมคุณภาพสี