MD-2G
MD-2G-4
MD-2G-1
MD-2G-3
MD-2G-2

MD-2G

Wood Moisture Meter เครื่องวัดความชื้น สำหรับวัดความชื้นไม้ชนิดต่างๆ ในช่วง 5-40% รุ่น MD-2G