TA300 Series
TA300-Series-4
TA300-Series-1
TA300-Series-2
TA300-Series-3

TA300 Series

TA300 Series / JEDTO เครื่องวัดความแข็ง Durometer for Shore Hardness วัดความแข็งยาง เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก แก้ว โฟม ฟองน้ำ ฯลฯ