TM-8812
TM-8812-3
TM-8812-4
TM-8812-2
TM-8812-1

TM-8812

TM-8812 / JEDTO เครื่องวัดความหนา Ultrasonic Thickness Gauge ใช้งานง่่ายสะดวกและไมโครโปรเซสเซอร์ยังช่วยให้การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เร็วขึ้น กินไฟต่ำ แบบพกพา