DM200P

DM200P / JEDTO เครื่องวัดความชื้น Paper Moisture Meter จอแสดงผลดิจิตอล ให้การอ่านที่ชัดเจน ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและใช้งานภาคสนามได้ง่าย