MCT
MCT

MCT-3

Digital Paper Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นกระดาษ รุ่น MCT-3 สำหรับวัดความชื้นกระดาษ เป็นอุปกรณ์ทดสอบความชุ่มชื้นแบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ โรงงานกระดาษ, โรงงานผลิตกล่องกระดาษ, และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการวัดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว