DT2350PA
DT2350PA_2
DT2350PA
DT2350PA
DT2350PA_1
DT2350PA

DT2350PA

DT2350PA / JEDTO Digital Rechargeable Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD วัดค่าได้อย่างแม่นยำพร้อมคู่มือแนะนำการใช้งาน แบบพกพา