DT2350PB
DT2350PB
DT2350PA
DT2350PA

DT2350PB

DT2350PB / JEDTO Handheld Digital Stroboscopes เครื่องวัดความเร็วรอบ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD วัดค่าได้อย่างแม่นยำพร้อมคู่มือแนะนำการใช้งาน แบบพกพา