DT2350PB
DT2350PA
DT2350PB
DT2350PA

DT2350PC

DT2350PC / JEDTO Handheld Digital Stroboscopes สโตรโบสโคป หน้าจอใหญ่อ่านค่าง่าย วัดค่าได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน แบบพกพา