PKT-001
PKT-001-3
PKT-001-1
PKT-001-2
PKT-001-6
PKT-001-5

PKT-001

PKT-001 JEDTO โพรบวัดอุณหภูมิแบบแคลมป์มิเตอร์ Type K Pipe ClampTemperature Probe K thermocouple sensor-40-200 C