NR-81533B
NR-81533B-3
NR-81533B-2
NR-81533B-1

NR-81533B

NR-81533B / JEDTO โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิว Temperature Probe Thermo-Sensor ช่วงการวัด -50 ถึง 500C